ABC för HUNDEN

 

 

Hösten 2021

Inga fler BPH 2021. 

Datum för 2022 kommer senast under februari! 

 

Kantarellsökskurs

 

De finns därute men är inte alltid så lätta att finna. Ta hunden till hjälp att hitta skogens guld, d v s kantarellerna.

Vi tränar hunden på att använda sin nos för att hitta kantareller. En kurs lämplig för alla hundar oavsett ålder, unghund eller senior, stor eller liten. Inga förkunskaper eller särskild utrustning till hunden krävs.

En rolig aktivering som förenar nytta med nöje. 

Tid: Fyra tillfällen, 12,14,19 och 21 september. Den 12:e och 19:e träffas vi vid kl 11.00 och den 14:e och 21:e sen em/tidig kväll (17.30?). De två första tillfällen träffas vi i Norra Möckleby och de två sista tillfällena är vi ute i naturen på annan plats.

Kursavgift:  1150 kr

Plats: Norra Möckleby och ute i naturen.

OBS att anmälan är bindande.

Anmälan görs till info@abcforhunden.dinstudio.se .

Reservation för restriktioner/rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kommunen, regionen eller SKK som omöjliggör kursens genomförande. 

Kursavgiften betalas till bankkonto Nordea 3139 00 01806 eller Swish 0766 299969 så snart du fått besked om att du har kommit med på kursen. Ange ditt namn och "Kantarellsök" på inbetalningen.

 

Valpkurser, start 8 september 2021. En grupp planeras till kl 12.30 (om tillräckligt många kan denna tid) och en grupp kl 18.00.

Vi kommer att vara utomhus på Saxnäs camping i anslutning till agilitybanan där vi vid behov har tillgång till fina inhägnader och i Norra Möckleby där vi har tillgång till träning såväl utomhus som inomhus i uppvärmd lokal.

I valpkursen fokuserar vi på att bygga en god relation mellan dig och din hund och att lära hunden basfärdigheter med hjälp av positiv förstärkning. Du får också möjlighet att testa spår.

Tid: onsdagar grupp 1, kl 12.30, start onsdag 8 september

       onsdagar grupp 2, kl 18.00, start onsdag 8 september. Här tillkommer ett skogstillfälle på annan  tid. Fr o m oktober startar kursen kl 17.30 vid utomhusträning på grund av höstmörkret som smyger sig på.

Inför varje träningstillfälle kommer det att finnas information på hemsidan under "Viktiga meddelanden till grupperna" om plats och tid!

Antal tillfällen: 8, varje tillfälle ca 1,5 timme

Kursavgift: 1695 kr. Anmälningsavgift 495 kr inbetalas omgående då du har fått besked om att du har kommit med på kursen. Resterande belopp betalas senast 28 september, alternativt  betalar du 695 kr i anmälningsavgift och resterande kursagvift senast den 28 september, till bankkonto Nordea 3139 00 01806 eller Swish 0766 299969. Ange ditt namn och Valpkurs dagtid resp Valpkurs kvällstid

OBS att anmälan är bindande.

Anmälan görs till info@abcforhunden.dinstudio.se .

Reservation för restriktioner/rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kommunen, regionen eller SKK som omöjliggör kursens genomförande. 

 

 

 

Valpkurs fortsättning/Unghundskurs, måndagar. En grupp planeras till kl 12.30 (om tillräckligt många kan denna tid) och en grupp kl 18.00.

En kurs för de som redan har en valpkurs i bagaget och nu behöver komma vidare i sin träning. I mån av plats kan även unga hundar som inte gått kurs tidigare delta.

Vi kommer att vara utomhus på Saxnäs camping i anslutning till agilitybanan där vi vid behov har tillgång till fina inhägnader,  i Norra Möckleby där vi har tillgång till träning såväl utomhus som inomhus i uppvärmd lokal och ute i samhället.

Vi fortsätter att bygga en god relation mellan dig och din hund och att träna hundens basfärdigheter i nya miljöer med hjälp av positiv förstärkning. Ett spårtillfälle på annan tid än ordinarie kurstid ingår liksom att prova några olika hundsporter, t ex agility, rallylydnad och specialsök.

 

Tid: - måndagar grupp 1, kl 12.30, start måndag 6 september

       - måndagar grupp 2, kl 18.00, start måndag 6 september, tillkommer ett skogstillfälle på         _.                  annan tid.

Inför varje träningstillfälle kommer det att finnas information på hemsidan under "Viktiga meddelanden till grupperna" om plats och tid!

Antal tillfällen: 8, varje tillfälle 1-2 timmar beroende på aktivitet

Kursavgift: 1695 kr. Anmälningsavgift 495 kr inbetalas omgående då du har fått besked om att du har kommit med på kursen. Resterande belopp betalas senast 28 september, alternativt  betalar du 695 kr i anmälningsavgift och resterande kursagvift senast den 28 september,till bankkonto Nordea 3139 00 01806 eller Swish 0766 299969. Ange ditt namn och "Unghundskurs dagtid" resp "Unghundskurs kvällstid"!

OBS att anmälan är bindande.

Anmälan görs till info@abcforhunden.dinstudio.se .

Reservation för restriktioner/rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kommunen, regionen eller SKK som omöjliggör kursens genomförande. 

 

 

Start under hösten, info kommer!

Noskurs/specialsök omfattande 7 tillfällen,nybörjare  

Kursen för dig som vill testa på specialsök, inkl Nosework, i någon form. 

Det ni kan förvänta er av kursen är att en helt ny hundträningsvärld kommer att öppna sig för er och för hunden med specialsök! Hundarna brukar tycka att det är kanonroligt då vi utnyttjar deras starkaste sinne, lukten.

Vi kommer att lära hunden att detektera en speciell doftetikett och markera den. När den första grunden är lagd med detta tränar vi på föremålssök och rumssök. Om det fungerar och ni tränar flitigt hemma mellan tillfällena tränar vi också på utomhussök.

Det sista tillfället på kursen kommer ni att ha möjlighet att förbereda hunden och er själva för doftprov i Nosework.

Tid: 

 

Plats:  Norra Möckleby

Antal tillfällen: 7, ev helgkurs

Kursavgift: 1750 kr. 

Eventuell medföljande person (efter föranmälan) betalar 150kr/tillfälle.

Begränsat antal deltagare per grupp, max sex ekipage! Företräde för de som har gått kurs hos ABC för Hunden under  2020.

 

OBS att anmälan är bindande.

Anmälan till info@abcforhunden.dinstudio.se .

Reservation för restriktioner/rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kommunen, regionen eller SKK som omöjliggör kursens genomförande. I så fall flyttas kursen fram tills att restriktionerna/rekommendationerna ändras. 

 

 

Kommer med start senare i höst:

Noskurs/specialsök omfattande 7 tillfällen, fortsättning

Fortsättningskurs för de som har gått nybörjarkurs i specialsök/noskurs och vars hund har en tydlig markering och ett systematisk sökmönster.

Vi fortsätter att träna på svårare gömmor och i nya miljöer.

Tid:

 Plats: Norra Möckleby och andra platser

Antal tillfällen: 7, ev helgkurs

Kursavgift: 1750 kr. 

 Begränsat antal deltagare per grupp, max sex ekipage! Företräde för de som har gått kurs hos ABC för Hunden under  2020.

 OBS att anmälan är bindande.

Anmälan till info@abcforhunden.dinstudio.se .

Reservation för restriktioner/rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kommunen, regionen eller SKK som omöjliggör kursens genomförande. I så fall flyttas kursen fram tills att restriktionerna/rekommendationerna ändras. 

 

 

Startar ej hösten 2021:

Rallylydnadskurs kombinerad med miljöträning

Detta är en kurs som fokuserar på rallylydnad (nybörjare och de som har gått kurs tidigare och eventuellt tävlat) men också innehåller viss miljöträning. Lämpligt för hundar som man vill bygga upp samarbetet med och hundar som behöver träna vardagslydnad.

Vi utgår från skyltarna i nybörjarklass och fortsättningsklass, tränar enstaka moment, kombinationer och banor. Vid några tillfällen flyttar vi träningen ut i samhället i nya miljöer.

Begränsat antal deltagare till max 7 hundar med en medföljande person per hund, allt pga coronasmittan. Vill flera i familjen följa med måste det föranmälas och man får då stå på behörigt, markerat avstånd och titta på.

 

Tid: Tisdagar kl 14.00, start 20 april

Plats: Företrädesvis Saxnäs camping

Antal tillfällen: 7

Kursavgift: 1395 kr. Anmälningsavgift 525 kr inbetalas omgående då du har fått besked om att du har kommit med på kursen. Resterande belopp (870 kr) betalas senast 29 april  till bankkonto Nordea 3139 00 01806 eller Swish 0766 299969.

OBS att anmälan är bindande.

Anmälan till info@abcforhunden.dinstudio.se .

Reservation för restriktioner/rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kommunen, regionen eller SKK som omöjliggör kursens genomförande. I så fall flyttas kursen fram tills att restriktionerna/rekommendationerna ändras.

 

 

 

 

Klickerkurs, kommer så småningom!

 

Klicker som metod och träningsredskap.

Teoretisk bakgrund och massor av praktik på människor och hundar.

Fyra tillfällen, totalt ca sex timmar. Tre tillfällen för de som går Noskursen.

Första tillfället:

Vi går igenom teorin bakom klickerträning, hur man lägger upp träningen från inklickning till färdigt tricks och börjar att träna på varandra. Teori och praktik men inga hundar med denna första gång.

Andra tillfället:

Uppföljning av inklickning och påbörjade övningar.  Enbart praktik och nu med hund.

Tredje tillfället:

Vi fortsätter med praktiken på hundarna och tränar.

Fjärde tillfället:

Uppvisning av inklickade tricks, uppföljning av träningen och avrundar med hur man går vidare.

 

Tid: 

Plats: Norra Möckleby

Begränsat antal deltagare!

Kursavgift: 975 kr inkl klicker och fika, deltagare utan hund 500 kr. Noskursdeltagare 500 kr.

Kursavgiften inbetalas omgående till bankkonto Nordea 3139 00 01806 eller Swish 0766 299969                                                                                             då du har fått besked om att du har kommit med på kursen.  Ange ditt namn och Klickerkurs i meddelandet.

OBS att anmälan är bindande.

Anmälan till info@abcforhunden.dinstudio.se .